Browsing Tag

तुका म्हणे

तुका म्हणे : भाग २८ : अनुभव

एका कट्ट्यावर तरुणांमध्ये एक विषय खूपच रंगला होता. एक तरुण त्वेषाने सांगू लागला, दोन राजांमध्ये महायुद्ध चालू झाले.…

तुका म्हणे : भाग १७ : क्षमा

प्रत्येक रविवारी एक शिक्षक आपल्या कॉलनीतील सर्व लहान मुलांना बोलवून कथा सांगत व त्याचा अर्थ समजावत . आजची कथा होती…
error: Content is protected !!