Browsing Category

आध्यात्मिक

हनुमान जयंती…

भीमरूपी महारुद्र वज्रहनुमान मारुती । वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ॥ महाकाय असणारा मारुती शंकराचा रुद्राचा…
error: Content is protected !!