Browsing Category

लेख

कोणाला काय वाजवायचे ते वाजवा ; पण भारत देश अखंड ठेवण्यासाठी भोंग्यात सविंधान…

महाराष्ट्र ही संताची भुमी आहे. या महाराष्ट्रात  संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव महाराज, संत एकनाथ महाराज,…

तुका म्हणे : भाग ३२ : धीर

एक ६० वर्षाचे ग्रहस्थ ओपीडीमध्ये आले. ते सांगू लागले, माझे मोतीबिंदूचे ऑपरेशन आहे. डोळ्यांच्या डॉक्टरांनी आज सकाळची…

तुका म्हणे : भाग २८ : अनुभव

एका कट्ट्यावर तरुणांमध्ये एक विषय खूपच रंगला होता. एक तरुण त्वेषाने सांगू लागला, दोन राजांमध्ये महायुद्ध चालू झाले.…

तुका म्हणे : भाग २९ : MINDFULNESS

आम्ही टिपेश्वर अभयारण्यमध्ये व्याघ्र दर्शनासाठी आलो होतो. व्याघ्र दर्शनासाठी आतुरलेले डोळे सकाळच्या व दुपारच्या…
error: Content is protected !!