Browsing Category

शासकीय योजना

वारसा हक्काने जमीन मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया

शेतजमीन ज्याच्या नावावर आहे ती व्यक्ती मृत झाल्यास त्याच्या वारसांना त्या जमिनीचे हक्क मिळू शकतात. पण त्यासाठी शेतजमिनीवर वारसांची नोंद कशी करावी हे माहित असणे गरजेचे आहे. आता जमिनीच्या वारस हक्कासाठी (land inheritance) ऑनलाईन अर्जही करता…
Read More...
error: Content is protected !!